Kabel opgebouwd volgens geharmoniseerde Europese specificaties

De harmonisatienorm of ‘HAR’ staat in Europa voor gemeenschappelijke overeenkomsten m.b.t. kabelmarkering.

HAR markering komt erop neer dat de kabel opgebouwd is volgens geharmoniseerde Europese specificaties HD - Harmonised Documents EN - European Standards. De laatste jaren heeft HAR aan belang verloren doordat IEC en EN normen geadopteerd worden op lokaal niveau door CENELEC leden. In de context van de Nieuwe Aanpak Richtlijn van de EG kun je ervan uitgaan dat een CE markering overeenkomt met conformiteit met de geharmoniseerde standaarden. Met de CE-markering maakt de fabrikant duidelijk dat zijn product voldoet aan de Europese wetgeving die op zijn product van toepassing is en dus ook met succes een eventuele keuring heeft doorstaan.

HAR kabels hebben een karakteristieke terminologie, zoals H07RN-F, H01N2-D.

Deze kabeltypen behoren tot het kernassortiment van NEDKAB, dus veelal uit voorraad leverbaar.

Verklaring van de coderingssymboliek van de harmonisatienorm:

PDF-pictogram Symboliek draad en kabel volgens harmonisatienorm.